O nas

Zavod Boter prvenstveno deluje na področju kulture, s svojo dejavnostjo pa posega tudi na področji mladine in socialnega varstva.

Od ustanovitve (1999) pa do 2011 je v sodelovanju s priznanimi kulturnimi ustvarjalci slovenski kulturni prostor dejavno zalagal s kakovostnimi vsebinami, kot so produkcija filmov in filmskih festivalov, fotografske razstave in glasbene predstave. Svoje izkušnje je v obliki tehnične in strokovne pomoči z organizacijo izobraževanj prenašal tudi na druge kulturne ustvarjalce ter razvijal nove oblike trženja in financiranja kulturne dejavnosti. Leta 2014 pa je sedež iz Ljubljane preselil v Novo mesto in svojo dejavnost postavil na nove temelje.

Danes se poleg s kulturo ukvarja tudi s področji mladinskega in prostovoljnega dela ter v svoje aktivnosti vključuje ranljive skupine prebivalstva. Z zagotavljanjem športnih, kulturnih, izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti za mlade si prizadeva za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja. Pomaga jim pri beleženju in promoviranju neformalno pridobljenih znanj in kompetenc ter si hkrati prizadeva za prepoznavanje in upoštevanje mladinskega in prostovoljnega dela tudi v sistemih formalnega izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja. S svojim delovanjem tudi preprečuje in rešuje stiske posameznih ranljivih skupin prebivalstva in zbira sredstva v humanitarne namene.

S svojim soustanoviteljem – Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto sodeluje predvsem na področju medkulturnega dialoga. Aktivno je sodeloval pri organizaciji festivala Teden kultur in čezmejnem sodelovanju, s čimer pripomore k ohranjanju vezi z drugimi kulturami.

Podpis listine o medsebojnem sodelovanju na področju izobraževanja med MO Novo mesto in Banja Luko. Foto: Matija Korasa (2015)

Podpis listine o medsebojnem sodelovanju na področju izobraževanja med MO Novo mesto in Banja Luko. Foto: Matija Korasa (2015)