Uporaba LOD v kulturi in za ohranitev dediščine

Odprti povezani podatki (LOD) so podatki, ki so objavljeni pod odprto licenco in so prosto dostopni. Vsakdo jih lahko spreminja in prilagaja po svojih potrebah (Berners, 2014).
Čeprav so se dolga leta odprti povezani podatki uporabljali zgolj v vladnih podatkovnih repozitorijih in arhivih (Mayer, 2015), se jih danes uporablja tudi v drugih sektorjih. Eden od teh sektorjev je kultura oziroma kulturna dediščina. Tu gre predvsem za zbiranje gradiva knjižnic, muzejev, galerij in drugih kulturnih institucij (Alexiev, 2016).

Nadaljujte z branjem

Časovna umetnost

Z ohranjanjem in restavriranjem časovne (medijske) umetnosti izjemno prispevamo k razvoju digitalnih spretnosti in kompetenc mladih. Glavni cilj razvoja t.i. digitalne kulture je izdelava učnega načrta, ki bo mladino spodbudil, da se kulturno udejstvuje, ustvarja in se kreativno izraža.

Nadaljujte z branjem