Zaposlovanje mladih in digitalna kultura

Digitalna kultura se nanaša na spremembo, kako tehnologija spreminja način, kako se obnašamo kot ljudje. Tehnologija je zajela naše vsakdanje življenje in preprosto ni več tako vsakdanja ali omejena na internet ali sodobne tehnološke naprave, temveč se prepleta z našimi vsakdanjimi opravili (Miller, 2010). Naše digitalno in vsakdanje življenje se torej postopoma vse bolj prepletata (GDS, 2020).

Nadaljujte z branjem

Digitalna orodja in viri

Tradicionalno so bile za shranjevanje in ohranjanje kulturnega gradiva odgovorne kulturne ustanove, kot so knjižnice in muzeji. Zaradi tehnološkega napredka, predvsem digitalnih orodij, so te ustanove zacele uvajati nove pristope k temu, kako uporabniki doživljajo umetnost in kulturo. To je mogoče doseči z digitalizacijo artefaktov, ki je postopek pretvorbe informacij iz fizične oblike v digitalno (Burkett, 2017). Prednost tega je, da lahko kulturne ustanove dokumentirajo in brez težav prikažejo določene zbirke dediščine, kar običajno vodi do boljše uporabniške izkušnje, obenem pa trajno ohranijo same predmete zanimanja (Shelmon, 2018). 

Nadaljujte z branjem