Mednarodno srečanje »Mobile EU citizens integration – one for all, all for one!«

Zavod Boter je med 23. in 25. septembrom 2021 sodeloval v mednarodnem srečanju z naslovom »Mobile EU citizens integration – one for all, all for one!« (»Povezovanje evropskih državljanov skozi mobilnost – Vsi za enega, eden za vse!«), ki je potekala v Bukarešti, v Romuniji, v sklopu evropskega projekta “UNITED”.

Namen srečanja z naslovom “Povezovanje evropskih državljanov skozi mobilnost – Vsi za enega, eden za vse!”, ki je bila izvedena v sklopu evropskega projekta »UNITED«, je bil okrepiti vključevanje evropskih državljanov in njihovih družin v družbeno in politično življenje v vseh partnerskih državah, ter povečati aktivno sodelovanje v demokratičnih procesih. Še poseben poudarek projekt daje vključevanju in sodelovanju skupin, ki so slabše zastopane v družbenem in političnem svetu, tj. ženske, mladi, itd. Mednarodno srečanje je gostila romunska organizacija ASOCIATIA A.S.E.L. RO, v Bukarešti, 23., 24. in 25. Septembra 2021.

Dogodek je potekal v Bukarešti, v Hotelu Continental Forum.

Gostiteljska organizacija je zastopala mesto Primaria Oarja, ki se nahaja v bližini Bukarešte.

Konzorcij sestavljajo partnerji iz  6 evropskih držav: Romunija, Grčija, Srbija, Hrvaška, Slovenija in Hrvaška. Partnerji projekta so bili med drugim javni organi, ki delujejo na lokalnem nivoju – občine, na primer: Občina Breznicki Hum iz Hrvaške in Občina Sopronkövesd iz Madžarske, ki ima že precej izkušenj z mednarodnimi projekti. Kot partnerji v konzorciju pa so sodelovale tudi nevladne organizacije, ki so delovale kot zastopnice mest in občin. To so bile organizacije:  Social Innovation and Cohesion Institute (Fifty-Fifty), nevladna organizacija, ki je zastopala občino Voio iz Grčije, Srbska organizacija Danube 1245, ki je zastopala občino Sremski Karlovci, iz južnega distrikta Bačke v Srbiji, ter Zavod Boter, ki je zastopal Mestno občino Novo Mesto iz Jugovzhodne Slovenije.

Tridnevnih aktivnosti se je v živo udeležilo 60 udeležencev, 10 iz vsake partnerske države, ter več kot 125 drugih udeležencev, ki so prisostvovali srečanju v spletni obliki. Dogodek je namreč potekal v času svetovne epidemije COVID-19, zaradi česar je bila udeležba omejena.

Prvi dan srečanja, 23. septembra 2021, je udeležence najprej nagovoril predsednik organizacije Association A.S.E.L. RO, g. Konstantinos Symeonidis.

Sledila je predstavitev agende za bolj usklajen potek srečanja, nato pa so se predstavile vse sodelujoče organizacije. Po 1 predstavnik vsake partnerske organizacije je nagovoril udeležence in predstavil problematiko povezovanja državljanov skozi projekte mobilnosti v posameznih državah.

Sledila je predstavitev projekta in povezanih aktivnosti, g. Stylianos Vasileiou je med drugim predstavil pravno ozadje in prakse povezane z demokratično participacijo evropskih državljanov, ter njihove pravice, vključno z volilno pravico in dolžnostmi državljanov v EU.

Ob koncu prvega dne so udeleženci predstavili svoje poglede na temo projekta, sledila pa je še večerja, kjer so udeleženci imeli možnost za druženje in mreženje.

Drugi dan srečanja, 24. september 2021, se je kot vedno začel z registracijo udeležencev, nato pa so se skupaj odpeljali proti kraju Primaria Oarja.

Tam je goste pozdravil in nagovoril župan mesta, g. Constantin Bîlea. Obiskali so mestno hišo občine Oarja, kjer je potekala slovesnost pobratenja mest. Udeleženci pa so obiskali tudi lokalno šolo.

Sledil je obisk največje tovarne mediapan (MDP) plošč v Evropi, obiskali pa so tudi Curtea de Argeș, kjer so imeli udeleženci voden ogled samostana in kraljevih grobnic. Zvečer so se gostje družili na okusni večerji v Bukarešti.

Tretji in zadnji dan srečanja, 25. september 2021, je bil namenjen vodenemu ogledu Bukarešte, udeleženci pa so spoznali še druge lokalne odločevalce in strokovnjake, ki so z njimi delili nasvete o pomembnih EU temah, vključno z zakonodajo, administrativnimi procesi, volilno udeležbo in procesom volitev v EU, ter pravicami in dolžnostmi evropskih volivcev. Poudarili so, da je vključevanje skupin področje, ki močno zadeva lokalne skupnosti in občine, zato je pomembno, da so te na voljo vsem prebivalcem. Slednje je še kako pomembno v sodobnem svetu, v katerem se bolj kot v preteklosti mešajo kulture, prebivalstvo je bolj raznoliko.

Na delavnici so izpostavili, da ta projekt predstavlja uvodni vpogled v nekatere fenomene, ki se pojavljajo v evropskem prostoru, kot posledica prostega pretoka prebivalstva, ter da se bo vse to v prihodnosti še bolj razvilo, ter postalo stvar vsakdana. Srečanja, kot je to, združujejo in povezujejo predstavnike več mednarodnih organizacij in pobratenih mest iz širšega področja EU in spodbujajo vključevanje in sodelovanje državljanov v evropskem prostoru.