Konferenca: Črna gora na poti v EU: Borza znanja in izkušenj

Zavod Boter v sodelovanju z Ligo ekspertov (LEX) in nevladnimi organizacijami iz Črne gore pripravlja prvo konferenco na temo vključevanja Črne gore v EU. Namen konference je izmenjava dobrih praks med obema državama, vzpostavitev priložnosti za partnerstva in skupno uporabo sredstev evropskih skladov ter prenos slovenskih izkušenj v pristopnih pogajanjih za članstvo v EU. To lahko vodi v krepitev lokalnega gospodarskega razvoja Črne gore in ustvarjanju pogojev za doseganje EU standarda.Po treh podobnih uspešnih konferencah na temo vključevanja Srbije v EU v letih od 2009 do 2013,  ki so pripeljale do uspešnih partnerstev, pobratenja občin, neposrednih povezav z investitorji itd., bo podobno priložnost dobila tudi Črna gora.

Na konferenci bodo sodelovali evropski poslanci in strokovnjaki iz EU in Slovenije, predstavniki ministrstev in lokalnih skupnosti iz Slovenije in Črne gore, predstavniki gospodarstva, izobraževalnih, znanstvenih in kulturnih institucij ter nevladnih organizacij.

Pričakujemo vzpostavitev priložnosti za neposredna poslovna srečanja, promocijo ter izmenjavo idej, ljudi in blaga, kar lahko prispeva k spodbujanju investicij, izboljšav infrastrukture in vzpostavljanje javno-zasebnih partnerstev. Na ta način se lahko ključne črnogorske institucije okrepijo za črpanje EU sredstev.

Delo bo potekalo od srede do sobote (4.–7. novembra 2015) v obliki predavanj in dela v skupinah, kjer bodo udeleženci lahko pridobili mnenja in nasvete strokovnjakov z različnih področij, kot so razvoj lokalne samouprave, infrastrukture, turizma, razvoja mest, energetike, komunalne dejavnosti, črpanje EU sredstev, razvoja nevladnega sektorja itd. Četrtkovo delo na terenu, ko bodo udeleženci obiskali različne organizacije, bo omogočilo praktičen vpogled v primere dobrih praks in njihove rezultate. V okviru sejemskega dela konference pa bodo udeleženci lahko predstavili svoje občine/mesta, razvojne in poslovne strategije, proizvode ipd.