Evropa za državljane Program: Projekt “Sedem evropskih držav – ena identiteta”

Sodelovanje: K sodelovanju je povabljenih 335 državljanov iz 7 držav in 7 mest: 15 državljanov je povabljenih k sodelovanju na 7 civilnih forumih, organiziranih v 7 državah – skupaj 105 državljanov; 230 državljanov je povabljenih k sodelovanju na mednarodni konferenci, in sicer 190 mednarodnih in 40 domačih državljanov v času trajanja tega dogodka. 190 mednarodnih udeležencev je povabljenih iz 7 držav: Španija, Italija, Hrvaška, Grčija, Srbija in Slovenija. Mednarodni udeleženci so bili povabljeni in so sodelovali, kot sledi: 10 državljanov iz Ayuntamiento Mislata, Španija; 30 državljanov iz občine Vignanello, Italija; 40 državljanov iz Novega mesta, Slovenija; 40 državljanov iz Novega Marofa, Hrvaška, 30 državljanov iz Siatista, Grčija in 40 državljanov iz Sremskih Karlovcev, Srbija. V projektu je sodelovalo tudi 40 domačih udeležencev iz mesta Birgu na Malti.


Lokacija/datumi: V obdobju od 26. septembra do 5. oktobra 2022 je v 7 partnerskih mestih v 7 državah potekalo 7 enodnevnih civilnih forumov “Naša evropska identiteta”: V naslednjih mestih: mesto Birgu, Malta; Novi Marof, Hrvaška; Siatista, Grčija; Mislata, Španija; Novo mesto, Slovenija; Sremski Karlovci, Srbija in Vignanello, Italija. Tridnevna mednarodna konferenca “Sedem evropskih držav – ena identiteta” je potekala v Birgu na Malti od 07.10.2019 do 09.10.2022.

Kratek opis: Na vsakem od sedmih civilnih forumov sta bili obravnavani dve temi v skladu z večletnimi prednostnimi temami programa Evropa za državljane: 1) prihodnost EU z vidika evroskepticizma, 2) solidarnost z vidika migrantske krize v EU. Nato je bila organizirana tridnevna mednarodna konferenca “Sedem evropskih držav – ena identiteta”, ki je potekala od 6. do 8. oktobra 2022 v mestu Birgu v času velike, tradicionalne prireditve Birgu Fest. Konferenca je bila organizirana v obliki: 3 plenarnih zasedanj, 3 okroglih miz, 1 predavanja, ure zgodovine in 1 razprave. Podpisan je bil memorandum o prihodnjem sodelovanju.
Obravnavane so bile teme iz posebnih prednostnih nalog: prihodnost Evrope in izziv evroskepticizma, spodbujanje solidarnosti v času krize, spodbujanje medkulturnega dialoga in medsebojnega razumevanja, stigmatizacija migrantov in manjšinskih skupin ter perspektive evropske mladine. Konference se je udeležilo 240 udeležencev iz 7 držav, od tega 190 tujih udeležencev iz 6 držav EU. V projektu sodeluje 7 evropskih držav: Malta, Španija, Grčija, Slovenija, Srbija, Hrvaška in Italija.
07.10.2022 sta potekali prvo in drugo plenarno zasedanje konference, na katerem je župan mesta Birgu pozdravil goste iz partnerskih mest in jim zaželel uspešno delo na konferenci. Začelo se je plenarno delo, kjer so v okviru drugega plenarnega zasedanja predstavniki vseh partnerjev predstavili svoja mesta in organizacije, iz katerih prihajajo, ter najpomembnejše uspešno izvedene projekte kot primere dobre prakse.
Po odmoru so bili udeleženci razdeljeni v skupine, delo pa je potekalo v treh okroglih mizah in eni razpravi. Teme na okroglih mizah so bile osredotočene na večne prednostne naloge, kot so porast evroskepticizma in njegove posledice za prihodnost Evrope, migrantska kriza, mladi in njihova evropska prihodnost. Organizirana je bila tudi razprava na temo evropske identitete. Zvečer je bil organiziran podpis Memoranduma o sodelovanju partnerjev pri projektu in zaključno plenarno zasedanje s povzetkom dela konference, na katerem so predstavniki partnerjev izrazili svoje vtise in se zahvalili gostitelju za gostoljubje in smiselno delo.8. oktobra 2022 je bil organiziran zgodovinski tečaj, na katerem je gostitelj zagotovil lokalnega strokovnjaka, ki nam je predstavil najpomembnejše kulturne in zgodovinske predmete, imel predavanje in udeležence seznanil z zgodovino mesta Birgu in Vallette. Zvečer so se udeleženci udeležili velike lokalne tradicionalne prireditve Birgu Fest.

Poročilo projekta:

Advertisement