Digitalna kultura

Z nedavnim razvojem računalniških in informacijskih tehnologij je tradicionalno metodo dokumentiranja nadomestila digitalna. Digitalni mediji so postali ključni akter pri varovanju dediščine. Natančno digitalno dokumentiranje stanja kulturne dediščine je bistvenega pomena za njeno varovanje in znanstvene študije, ki se izvajajo med postopkom obnove in prenove.

Digitalna dediščina pomeni dediščino, ki je sestavljena iz računalniško podprtega gradiva, bodisi ‘rojenega’ v digitalni obliki bodisi digitaliziranega iz drugih formatov, ki izvira iz različnih skupnosti, panog, sektorjev in regij ter zahteva aktivne pristope k ohranjanju, da se zagotovi njena avtentičnost, dostopnost in uporabnost skozi čas. Pri predstavitvi in uporabi digitaliziranih enot je treba zagotoviti, da so informacije na voljo čim širšemu krogu prebivalstva.

Informatizacija in informacijski sistemi ne zagotavljajo le trajnosti podatkov, temveč prispevajo tudi k večji dostopnosti teh informacij. Institucije lahko promovirajo dediščino in izobražujejo širšo javnost ter jo spodbujajo k ustvarjanju dediščine prihodnosti. Ti sistemi, uporabljeni za izboljšanje splošne uporabniške izkušnje (UX) in sporočanje vidikov digitalne kulturne dediščine.

Digitalna dediščina so lahko digitalne ali digitalizirane informacije o zbirki ali digitalne predstavitve fizičnih artefaktov (na primer digitalne slike ali 3D-skeni), ki jih je mogoče deliti na spletu. Digitalizacija kulturne dediščine se običajno nanaša na knjižnice, muzeje, arhive in druge vrste organizacij, katerih naloga je ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije. Čeprav se je interakcija človek-računalnik sprva nanašala na računalnike, se je od takrat razširila na skoraj vse oblike oblikovanja informacijske tehnologije. Interaktivne aplikacije vključujejo mobilne aplikacije in igre, avdio vodnike, spletne virtualne svetove, holograme, interaktivne mize ter različne vrste vmesnikov, ki spodbujajo aktivno sodelovanje obiskovalcev.

Vabljeni, da nam sledite na Facebook strani: https://www.facebook.com/DigitalCulturalDesigner

Advertisement